HEM FET UN TE PER PARLAR D’EMOCIONS, RELACIONS I SALUT MENTAL

El dimarts 17 de maig hem gaudit d’un FEM UN TE i ho hem fet parlant d’emocions, relacions i salut mental. Ens ha guiat la tertúlia en Mark Dangerfield, Doctor en Psicología per la Universidad Ramon Llull (Barcelona),  Psicòleg especialista en Psicología Clínica i en Psicoteràpia, amb més de 25 anys d’experiència professional tant en l’àmbit de la xarxa pública de salut mental a Catalunya, com en consulta privada, per fer un breu resum del seu currículum.

El Mark D. proposa conversar i ens pregunta què és la salut mental per a nosaltres. Comencem així el darrer FEM UN TE d’aquest curs.

Ens han passat dues hores volant i encara haguéssim pogut seguir una bona estona més. Ha estat una tertúlia distesa, amena i, sobretot, molt interessant. 

Intentem resumir a continuació les idees que van anar sortint, en base a preguntes o al fragment de dues pel·lícules, en la conversa que es va establir entre els i les participants i en Mark D. 

Ens quedem amb aquesta definició: La salut  mental o equilibri emocional és la capacitat de poder fer front a les situacions desagradables i el patiment que ens produeixen.

Les relacions ens fan humans i ens permeten sentirnos acompanyats en el nostre patiment. Necessitem relacionar-nos. Necessitem establir vincles afectius.

Com acostar-nos en les relacions més properes?

Ens introdueix al concepte de “mentalització”.

Què és la mentalització? 

Es pot definir com la capacitat de veure’ns a nosaltres des de fora i imaginar-nos els altres des de dins. Acostar-nos als altres fent hipòtesis, sense certeses. Desenvolupar la capacitat d’autoobservació.

L’ingredient bàsic per saber si estem mentalitzant és la curiositat, així som capaços/ces de mostrar interès pel que li passa a l’altre.

La base de la vida són les relacions humanes. Recuperar la mentalització és l’únic procés per arribar a parlar de la relació, quan hi ha hagut un conflicte. No podem parlar si tenim activada l’amígdala (amígdala cerebral: rep informació de l’entorn i anticipa la resposta emocional). Interessa més recuperar una sintonia, poder mentalitzar,  que tractar el tema que ha originat el conflicte. 

Sentir-se entès i no jutjat afavoreix la confiança per tenir relacions i vincular-nos. Notar que hi ha interès i disponibilitat per part de l’altre.

El patiment en aïllament és un factor de risc en la salut mental. 

Haver tingut experiències adverses en la infantesa, (negligencia emocional, per exemple) fàcilment pot ser interioritzat i fer actuar amb el mateix déficit en relació als fills i/o filles.

Amb l’acompanyament sempre hi pot haver relacions més resilients.

És normal que es donin cicles d’inhibició de la mentalització en les famílies. Aquests poden durar molt poc (dies) o molt més temps (mesos o anys). El problema és quan s’estableixen com a patró de funcionament. I pot ser que no en siguem conscients!

Al llarg d’un dia podem tenir diferents situacions en les que perdem la possibilitat de mentalitzar. El problema apareix quan no ens n’adonem. Adonar-nos-en ens permet la reparació i el modelatge.

A partir de preguntes que fan els/les participants de la tertúlia ens capbussem dins aquest concepte de la mentalització i hi donem força voltes.

Surten afirmacions com…

Cal fer modelatge com a pares. Com exemple pot servir el de “la taula del menjador”, un moment de trobada de la família, on mostrar curiositat, disponibilitat… i com afavorir l’espai de trobada i de connexió.

Hi ha factors protectors per tenir cura de la salut mental: tenir relacions bones, poder escoltar, poder reparar, poder entendre…

Una bona idea! Tenir espai de calma amb cada un dels fills. 

Quan vulguem apropar-nos als fills i filles, no dir “anem a parlar”…

Els pares i les mares hem de ser sempre models, exemples…?

A vegades no tenim la capacitat de respondre amb calidesa i amb cura cap a nosaltres mateixos. Quan notem que ens passa això hem de poder demanar ajuda a algú altre, ho necessitem. És important tenir xarxes de relacions que ens facin sentir acompanyats en les situacions de patiment que ens desborden.

El que ens ajuda més a regular-nos és connectar amb algú que ens pugui comprendre i acompanyar-nos.

Una altra idea important és la de no deixar-nos portar per la conducta externa observable a l’hora de voler acompanyar en una relació, doncs podem atribuir un sentit erroni al que hagi passat en realitat.

Hem de poder defensar la tolerància al “no saber” i assumir la responsabilitat.

Una ajuda per poder regular la tempesta emocional és validar-la, ser algú que acompanya, que no jutja, que potser no sap…, però que hi és.

Arribem al final i ens sembla important prendre la següent idea com a conclusió:

Com adults hem de cuidar-nos per poder cuidar, hem de reconèixer els malestars propis i buscar com acompanyar-los.

Cuidar els cuidadors!!!

Gràcies al MARK D i als assistents a aquest FEM UN TE per la seva participació i per la riquesa i l’interessant intercanvi de vivències i informació que es van donar en aquesta tertúliua.

HEM FET UN TE PER PARLAR DE PAUTES DE CRIANÇA

El passat dimarts 26 d’abril vam gaudir d’un Fem un te per parlar de pautes de criança amb famílies d’infants de 0 a 5 anys. Va guiar la tertúlia, la Laia Villalta, metgessa psiquiatra de la infància i adolescència, Unitat 0-5, Àrea de Salud Mental Hospital Sant Joan de Déu.

Vam poder fer un bon intercanvi d’idees i de maners de fer basades en les pròpies experiències. Deixem aquí algunes de les idees que van sorgir i que vam compartir…

La parentalitat és intrínseca de cada pare, mare amb cada fill o filla.

La parentalitat positiva

No hi ha una manera de fer-ho bé sempre i que la parentalitat sigui positiva sempre. Allò que no fem bé, o que pensem que no fem bé, també hi ha de ser.

És molt important que hi hagi coparentalitat, ser un equip, d’aquesta manera la parentalitat funcionarà.

La influència en la parentalitat de la nostra pròpia criança, el que vam rebre dels progenitors ens afecta en la nostra manera d’actuar, per fer el mateix o bé, el contrari.

La importància de parar i prendre consciència d’allò que fem en la nostra parentalitat per no reproduir allò que no ens agradava de la nostra pròpia criança.

Actualment, si volem, tenim moltíssimes fonts d’informació, amb línies d’actuació diferents i/o contràries i això dificulta a pares i mares trobar què és el que cal fer. Per poder donar una resposta sensible a cada fill o filla necessitem observar, escoltar com respon cada nen o nena.

Respondre de forma sensible a cada nen/a. Mirar, observar, escoltar el nen/a a veure com respon. Donar respostes coherents la major part del temps i en el moment més adequat (no distanciar-ho en el temps)

I si hi ha discrepàncies en la parentalitat? No passa res si hi ha diferències entre la manera de funcionar, però és important no donar missatges contradictoris. Que es tinguin estils parentals diferents no seria un problema si es té cura de no desacreditar l’altre

La major responsabilitat de la criança recau en els pares i mares, però no són els únics agents que influeixen sobre la mateixa. No estem sols com a pares i mares!

Quins efectes pot tenir una parentalitat inadequada en els infants? Dependrà de cada cas, però cal tenir molt present que establir un vincle ferm és un molt bon factor protector.

Com podem posar límits?

L’autoritat parental ha de funcionar, plantejar les normes des dels pares i assegurar-nos de que les entenen bé els fills i filles.

Important elogiar i premiar ,com cadascú consideri més adequat al seu estil parental, allò que considerem adequat i volem que es repeteixi.

En el moment de crisis, què fer?

Ha de quedar molt clara l’autoritat parental, cada família ha de trobar la seva manera de posar els límits, però abans ha de tenir molt clar quins són els límits que vol anar implantant. Què és allò que considera el més important, un o dos aspectes a la vegada, i centrar-se en aquests fins que s’han assolit. Per a cada família poden ser diferents, cal triar els que desestabilitzen més a la família o els que no podem tolerar.

Davant de conductes persistents és important fraccionar la situació.

Canviar de les normes de casa perquè el fill/a creix.

Estarà molt bé tenir les normes de casa nostra, que poden anar canviant a mida que el fill o filla va creixent.

Han de quedar molt clars els estrats paternal i filial. Quan aquesta diferència de rols no queda ben clara hi ha risc de patir angoixa perquè no saben on són els límits i el fill o filla no té contenció.

És important posar els límits de manera sensitiva. Posar límits significa deixar clar que hi ha maneres de fer no adequades. Alerta, en posar límits no hem de limitar l’emoció.

Podem triar les conseqüències que considerem més adequades a la nostra manera de fer, cal que siguem ferms i coherents per implantar els límits, però podem fer-ho de manera sensible, acompanyant el procés.

Volem agrair a totes i tots els participants del Fem un te la seva participació i, en especial, a la Laia Villalta.