Pantalla:una més a la família

Dissabte passat es va publicar aquest article al suplement “Criatures” del diari ARA. Ens sembla que aporta punts de vista i comentaris que ens poden ser vàlids a tots plegats. Ens pot ajudar a reflexionar sobre de quina manera les tecnologies ens poden fer canviar, o no, els hàbits i les rutines familiars. En un moment en què tenim la tecnologia tan present en el nostre dia a dia, hem de plantejar-nos quin lloc ocupnen i quines precaucions o inicidències  hem de tenir en compte.tecnologia-familia

Font: ARENÓS, P (2014, 25 d’octubre). Pantalla:una més a la família. Diari ARA, suplement CRIATURES, pp. 4-5